Späť na literarnyklub.sk
projekty / básne
basne sutaz basne-sutaz

VÝSLEDKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2020

O finálovej desiatke tento rok rozhodovala porota v zložení: český básnik a prekladateľ Jan Škrob (predseda), slovenská poetka a publicistka Veronika Dianišková, česká kritička a literárna teoretička Eva Klíčová a slovenský kritik a básnik Derek Rebro. V piatok 9. októbra 2020 na festivale Novotvar porota odtajnila nasledujúce zloženie finálovej desiatky, z ktorých jedna laureátka získala hlavnú cenu, honorovanú sumou 500 euro:


Prichádzajúci chlapec - Maroš Bafia

Otvorený svet - Michael Papcun

PERESTROJKA - Honza Kistanov

Poltergeist - Martin Poch

potomci včel ze střech prosklených domů - Veronika Dvorská

matka keporkak - Alžběta Michalová

de-subjekt - Marek Torčík

naše životy už nám nepřipadají jako příběhy - Emma Kausc

Miesto zavesené do vzduchu I. - VIII. - Daniela Kováčiková

 

Laureátka:

Kontaminanty - Irena Šťastná

 

Slovami predsedu poroty Jana Škroba: "Z výsledků mám radost. Jednak jsem přesvědčený, že máme co do činění s opravdu kvalitní poezií různých typů a žánrů, jednak mě těší mix, který vzniká jistě i díky anonymitě soutěže: vedle známých jmen jako je mimo jiné vítězka Irena Šťastná nebo Martin Poch se objevují jména aspoň pro mě úplně nová a také autoři a autorky, kteří si na československé literární scéně postupně hledají svoje místo. Rozhodující není renomé a prestiž autora nebo autorky, ale na prvním místě imaginace a schopnost vypořádat se s vlastně dost nelehkým úkolem dát dohromady zajímavý cyklus básní, který bude mít samostatně a vytržený z jakéhokoli kontextu básnickou sílu."

Súťaž Básne SK/CZ 2020 je uzavretá. V súčasnosti prebieha hodnotenie príspevkov porotou.
Výsledky vyhlásime v októbri na literárnom festivale Novotvar a zverejníme na Facebooku a na webe súťaže.

Básne 2020

Offline prihláška

 

Stiahnuť PDF

Básne 2020

Podmienky súťaže

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2020

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 13.júla 2019 9. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2018
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

alebo na českej adrese

BÁSNE 2018
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:

musí byť v štyroch identických exemplároch
práce prihlásené do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom)
prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke
na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora
súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi/ke práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

V prípade že je príspevok prihlásený online:
Autor je povinný vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, do 31. augusta 23:59:59.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená básnikmi a poetkami.

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2019. Prvá cena je honorovaná sumou 500 Eur, druhá cena 300 Eur a tretia cena 200 Eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur.

Výsledky budú vyhlásené 9.10.2019.

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.

The mechanism of men’s sexual function is complicated and fragile, and having it disrupted is a common scene in any man’s life at some point. Erectile problems can be occasional or persistent, but it is reassuring to know that tried-and-true drugs can save the day any time – read more here: It is important to divorce yourself from the defeatist thinking that stands in the way of a healthy sexual function, and overcome the embarrassment that prevents many a man from seeking medical help