Späť na literarnyklub.sk
projekty / básne
basne sutaz basne-sutaz

Básne SK/CZ 2020 - štatút 10. ročníka súťaže

 

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 15.mája 2020
10. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorého sa môžu zúčastniť autori/ky so slovenskými alebo českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier). 

Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarnyklub.sk.

V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára (napr. nekonvenčne zalomená vizuálna poézia atp.) je možné poslať ich najlepšie vo formáte .pdf na mailovú adresu basne@literarnyklub.sk.

Možnosť prihlásenia mailom prosím používate naozaj iba v nevyhnutných prípadoch, ak príspevok z technických dôvodov nie je možné prihlásiť cez online formulár. V neodôvodnených prípadoch nemusia byť mailom zaslané príspevky prijaté do súťaže.

 

V prípade, že je príspevok prihlásený cez online formulár:
Autor/ka je povinný/á vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

V prípade, že je príspevok poslaný mailom:
Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora/autorky
Súťažiaci/a do mailu napíše všetky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, prípadný pseudonym, adresa trvalého pobytu resp. korešpondenčná adresa, dátum narodenia, telefónne číslo)


Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané pred uzávierkou.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota zastúpená básnikmi, poetkami, kritikmi a kritičkami. 

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2020. Porota určí finálovú desiatku. Z týchto finalistov a finalistiek následne vyberie jedného autora alebo autorku, ktorý/á získa hlavnú cenu.

Hlavná cena je honorovaná sumou 500 eur. Zvyšných 9 finalistov a finalistiek získa finančnú odmenu vo výške 100 eur.


Uzávierka súťaže je 31.júla 2020.

Výsledky budú vyhlásené 15. októbra 2020. 

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.

Ešte máš

Online
prihláška

Básne 2020

Offline prihláška

 

Stiahnuť PDF

Básne 2020

Podmienky súťaže

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2020

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 13.júla 2019 9. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2018
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

alebo na českej adrese

BÁSNE 2018
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:

musí byť v štyroch identických exemplároch
práce prihlásené do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom)
prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke
na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora
súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi/ke práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

V prípade že je príspevok prihlásený online:
Autor je povinný vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, do 31. augusta 23:59:59.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená básnikmi a poetkami.

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2019. Prvá cena je honorovaná sumou 500 Eur, druhá cena 300 Eur a tretia cena 200 Eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur.

Výsledky budú vyhlásené 9.10.2019.

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.