Späť na literarnyklub.sk
projekty / básne
basne sutaz basne-sutaz

Básne SK/CZ 2018

Výsledky súťaže

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2018 8. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorého sa mohli zúčastniť autori/ky s českými a slovenskými príspevkami.

 

Dňa 20. októbra 2018 boli na festivale LiKE v Košiciach vyhlásené výsledky 8. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže Básne SK/CZ 2018. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 480 autorov a autoriek zo Slovenska a Česka; hodnotenie ich príspevkov prebiehalo anonymne.

 

Porota v zložení Jitka N. Srbová (predsedníčka), Mila Haugová, Eva Tomkuliaková a Adam Borzič sa rozhodla udeliť 1. miesto, honorované sumou 500 eur, dve 2. miesta ex aequo (300 eur), jedno 3. miesto (200 eur) a sedem prémií po 100 eur nasledovne:

 

1. IHLAN – Michal Baláž (27.01.1986)
2. ZLATÝ REVOLUČNÍ ZPĚV – Olga Stehlíková (31.03.1977)
2. STATUS QUO ANTE BELLUM – Emma Kausc (20.02.1998)
3. NÁRODNÍ VARTA – Jan Škrob (09.11.1988)

 

Prémie:
B., MODRÝ VLK – Marek Torčík
ŽIVOT A INÉ ZÁVISLOSTI - Lucia Huňadyová
SOUKROMÝ VÝKLAD PRAVIDEL HRY GO - Ondřej Škrabal
PREMENLIVÉ - Filip Németh
ŠAMPANSKÉ NIKDY NIKOHO NEZABILO - Marcel Lacko
NOČNÝ KLUB - Andrej Bublák
AUTOMATIZÁCIA - Barbara Vojtašáková

 

Slovami predsedníčky poroty Jitky N. Srbovej:

 

“Výsledky letošní soutěže jsou pro mne osobně dobrou zprávou v tom smyslu, že jsme měli možnost číst sebevědomé zástupce velmi odlišných poetik. Nelze určit jeden dominující proud. Své kvalitní reprezentanty si našla poezie civilní, konceptuální, experimentální, imaginativní, četli jsme básně v tom nejlepším smyslu angažované, milostnou a přírodní lyriku i různé kombinace výše zmíněného. Aniž jsme se o tom v porotě domlouvali předem, ve shodě jsme hledali to nejlepší napříč kategoriemi, neměli jsme potřebu jeden směr vyzdvihnout na úkor ostatních. Šlo nám o pouze o sílu výrazu a osobitost básnického vidění. Výsledek, jak věřím, naši nezatíženost dokládá.”

 

Všetky ocenené práce vyjdú v reprezentatívnom zborníku, ktorý bude uvedený 1. decembra 2018 na festivale Autoriáda v Bratislave.

 

Súťaž vyhlásili OZ literarnyklub.sk a vydavateľstvo Fra. Projekt bol podporený Fondom na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Básne 2019

Offline prihláška

 

Stiahnuť PDF

Básne 2019

Podmienky súťaže

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2019

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2018 8. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2018
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

alebo na českej adrese

BÁSNE 2018
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:

práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

V prípade že je príspevok prihlásený online:
Autor je povinný vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, do 31. augusta 23:59:59.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená slovenskými a českými básnikmi a poetkami.

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne 2018. Prvá cena je honorovaná sumou 500 Eur, druhá cena 300 Eur a tretia cena 200 Eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur.

Výsledky budú vyhlásené 28.10.2018.

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.