Späť na literarnyklub.sk
projekty / básne
basne sutaz basne-sutaz

Súťaž Básne 2018
sa skončila.

Online
prihláška
Offline
prihláška
Podmienky súťaže

Súťaž z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

fond na podporu umenia

Vyhlásenie výsledkov
28.10.2018

Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená slovenskými a českými literátmi. Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne 2018. Prvá cena je honorovaná sumou 500 eur, druhá cena 300 eur a tretia cena 200 eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 eur.

Básne 2018

Offline prihláška

 

Stiahnuť PDF

Básne 2018

Podmienky súťaže

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2018

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2018 8. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2018
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

alebo na českej adrese

BÁSNE 2018
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:

práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

V prípade že je príspevok prihlásený online:
Autor je povinný vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, do 31. augusta 23:59:59.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená slovenskými a českými básnikmi a poetkami.

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne 2018. Prvá cena je honorovaná sumou 500 Eur, druhá cena 300 Eur a tretia cena 200 Eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur.

Výsledky budú vyhlásené 28.10.2018.

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.