Späť na literarnyklub.sk
projekty / básne
basne sutaz basne-sutaz

Súťaž Básne 2019
sa skončila.

Online
prihláška
Offline
prihláška
Podmienky súťaže

Súťaž z verejných zdrojov podporil hlavný partner Fond na podporu umenia

fond na podporu umenia

Vyhlásenie výsledkov
09.10.2019

Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená slovenskými a českými literátmi. Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne . Prvá cena je honorovaná sumou 500 eur, druhá cena 300 eur a tretia cena 200 eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 eur.

Básne 2019

Offline prihláška

 

Stiahnuť PDF

Básne 2019

Podmienky súťaže

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASTNÍKOV LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2019

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 13.júla 2019 9. ročník literárnej súťaže Básne, ktorého sa môžu zúčastniť aj autori/ky s českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor/ka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier).

Príspevky sa prijímajú prostredníctvom webovej stránky basne.literarnyklub.sk alebo poštou na slovenskej adrese:

BÁSNE 2019
OZ literarnyklub.sk,
P.O.Box 99
810 00 Bratislava

alebo na českej adrese

BÁSNE 2019
Fra, Petr Borkovec
Šafaříkova 15
120 00 Praha 2

Do súťaže sa môže autor/ka prihlásiť len jedenkrát buď online alebo poštou.

V prípade, že je príspevok poslaný poštou:

musí byť v štyroch identických exemplároch
práce prihlásené do súťaže sa nevracajú (vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom)
prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke
na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora
súťažiaci k zásielke priloží v zalepenej obálke vyplnenú prihlášku, v ktorej doplní údaje o autorovi/ke práce, ktoré nesplnia podmienky budú vyradené.

V prípade že je príspevok prihlásený online:
Autor je povinný vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk

Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané poštou pred uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum a čas odoslania, do 31. augusta 23:59:59.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/ky príspevku. Príspevky bude hodnotiť štvorčlenná porota zastúpená básnikmi a poetkami.

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2019. Prvá cena je honorovaná sumou 500 Eur, druhá cena 300 Eur a tretia cena 200 Eur. Porota udelí ešte sedem prémií honorovaných sumou po 100 Eur.

Výsledky budú vyhlásené 9.10.2019.

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.