projekty / básne
Späť na literarnyklub.sk
basne sutazSúťaž básne 2024

VÝSLEDKY LITERÁRNEJ SÚŤAŽE BÁSNE SK/CZ 2023

Do 13. ročníka československej literárnej súťaže Básne SK/CZ sa prihlásilo rekordných 791 autoriek a autorov. Výsledky boli vyhlásené 24.11. v živom vysielaní Rádia Devín. Porota v zložení Eva Luka (poetka a japanologička), Anna Štičková (poetka a kultúrna manažérka), Juliana Sokolová (poetka a filozofka) a Jan Škrob (básnik a prekladateľ) sa rozhodla udeliť hlavnú cenu (honorovanú sumou 500€) a päť prémií (honorovaných po 100€).

 

Hlavná cena: Pozice rukou - Ivana Kašpárková


Prémie:

rok růží - rún korstmos

Beaufortova stupnica sily vetra - Jana Micenková

kapesní atlas rostlin - Lucie Kubalíková

Tichá místa - Erubescit

Drôtovanie pre začiatočníčky - M. H. Berk


Všetky ocenené texty vyjdú knižne v reprezentatívnom zborníku.


 

Básne SK/CZ 2023 - štatút 13. ročníka súťaže

Občianske združenie literarnyklub.sk a české vydavateľstvo Fra vyhlásili 1.júla 2023
13. ročník literárnej súťaže Básne SK/CZ, ktorého sa môžu zúčastniť autori a autorky so slovenskými alebo českými príspevkami.

Súťaže sa môže zúčastniť autor alebo autorka s cyklom básní v slovenskom alebo českom jazyku. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nijaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Prihlásená práca (ani jej časť) nesmie byť do slávnostného vyhlásenia výsledkov nikde publikovaná (ani na internete). Účastník môže poslať do súťaže minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany (1800 znakov vrátane medzier). 

Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarnyklub.sk.

V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára (napr. nekonvenčne zalomená vizuálna poézia atp.) je možné poslať ich najlepšie vo formáte .pdf na mailovú adresu basne@literarnyklub.sk.

Možnosť prihlásenia mailom prosím používate naozaj iba v nevyhnutných prípadoch, ak príspevok z technických dôvodov nie je možné prihlásiť cez online formulár. V neodôvodnených prípadoch nemusia byť mailom zaslané príspevky prijaté do súťaže.

 

Každý autor/každá autorka sa smie do aktuálneho ročníka prihlásiť iba raz (tj. ak autor alebo autorka cez online formulár, prípadne formou mailu, odošle v roku 2023 viac ako jednu prihlášku, organizátori budú brať do úvahy iba na prvú z nich).
 

V prípade, že je príspevok prihlásený cez online formulár:
Autor/ka je povinný/á vyplniť online prihlášku na webovej stránke basne.literarnyklub.sk.


V prípade, že je príspevok poslaný mailom:
Na žiadnej strane príspevku nesmie byť uvedené meno autora/autorky.
Súťažiaci/súťažiaca do mailu napíše všetky svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, prípadný pseudonym, adresa trvalého pobytu resp. korešpondenčná adresa, dátum narodenia, telefónne číslo).


Prijímajú sa len príspevky, ktoré boli odoslané pred uzávierkou.

V žiadnom príspevku nesmie byť uvedené meno autora/autorky príspevku. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota zastúpená básnikmi, poetkami, kritikmi a kritičkami. 

Víťazné práce budú publikované v zborníku Básne SK/CZ 2023. Porota určí finálovú desiatku. Z týchto finalistov a finalistiek následne vyberie jedného autora alebo autorku, ktorý/á získa hlavnú cenu.

Hlavná cena je honorovaná sumou 500 eur. Zvyšných 9 finalistov a finalistiek získa finančnú odmenu vo výške 100 eur.


Uzávierka súťaže je 31.augusta 2023.

Výsledky budú vyhlásené v októbri 2023. 

Hlavným partnerom literárnej súťaže BÁSNE - literárna súťaž je Fond na podporu umenia.

 

Súťaž Básne SK/CZ 2023 je uzavretá.